HOME > 교수안내 > 가나다순
Total : 8, [1/1] Page
양성원 (학과장) 교수
전공 첼로
연구실 338
TEL 2123-3067
Email sungwon.yang@gmail.com
양준모 교수
전공 바리톤
연구실 325
TEL 2123-3041
Email grandiosobariton@gmail.com
유범석 교수
전공 작곡
연구실 음악대학 A동 4층 439
TEL 02-2123-3085
Email beyoo2001@yonsei.ac.kr
유영욱 (학과장) 교수
전공 피아노
연구실 430
TEL 2123-6075
Email ianyoo77@gmail.com
윤성현 교수
전공 작곡
연구실 331
TEL 2123-3082
Email sungyun@yonsei.ac.kr
이철웅 (대학원 음악학과 전공주임교수) 교수
전공 트롬본
연구실 137
TEL 2123-3074
Email leecw@yonsei.ac.kr
이홍석 (부학장) 교수
전공 작곡
연구실 440
TEL 2123-3086
Email rhie16@hanmail.net
임지선 교수
전공 작곡
연구실 443
TEL 2123-3083
Email jiesun16@yonsei.ac.kr